Kaj je Inspire

Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti, imenovana tudi direktiva INSPIRE, velja od 15. maja 2007 in ureja izhodišča za vzpostavitev evropske infrastrukture za podatke o prostoru in okolju v državah članicah.

Za uspešno vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije je ključnega pomena, da sodelujejo vsi upravljavci baz prostorskih in okoljskih podatkov in nenazadnje bo za ta namen potrebno vzpostaviti tudi določene organizacijske strukture. Implementacija direktive vpliva na poslovanje vseh organov javne uprave, ki vodijo in vzdržujejo podatke navedene v treh prilogah direktive.

Vodilna načela INSPIRE so naslednja:
  • združevanje prostorskih podatkov iz različnih virov ter možnost souporabe teh podatkov s strani več uporabnikov in aplikacij zagotavlja večjo učinkovitost, medsebojno usklajenost, kvaliteten in lažji dostop do evidentiranih podatkov o prostoru s sredstvi informacijsko komunikacijske tehnologije ter razvijanje novih storitev posredovanja podatkov (načelo dostopnosti prostorskih informaciji in storitev na enem mestu)
  • zagotovitev enakega položaja in obravnavanja vseh upravljavcev zbirk prostorskih podatkov (načelo enakosti),
  • zagotovitev, da so prostorski podatki na razpolago pod pogoji, ki njihovo široko uporabo ne omejujejo neupravičeno in da je mogoče razpoložljive prostorske podatke preprosto najti (načelo sorazmernosti in načelo učinkovitosti) 
  • zagotavljanje omrežnih storitev je treba izvajati v skladu z načeli, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov.
Besedilo direktive  INSPIRE je dostopno na spletni strani INSPIRE.

Direktiva INSPIRE določa osnovne ukrepe, ki jih morajo zagotoviti države članice Skupnosti za premagovanje ovir za zagotovitev razpoložljivosti in dostopnosti prostorskih informacij: 
  • vzpostavitev metapodatkov, ki opisujejo obstoječe informacijske vire, da jih je laže najti in dostopati do njih;
  • uskladitev ključnih sklopov prostorskih podatkov, ki so potrebi za podporo evropskim politikam;
  • vzpostavitev povezljivih omrežnih storitev, temelječih na enotnih tehnologijah, ki omogočajo iskanje, pregledovanje in prenos prostorskih podatkov ter dostop do ustreznih storitev, v skladu z načeli, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov;
  • dogovori o souporabi in dostopu do podatkov, vključno z licencami in zaračunavanjem podatkov;
  • mehanizmi za koordinacijo in spremljanje;
  • drugi izvedbeni postopki in procesi.
Določila direktive INSPIRE je prenesel v slovenski pravni red Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), ki določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji