Sklop : Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

Zakon


Podzakonski predpisi


Sklop : Direktiva INSPIRE

Direktiva


Metapodatki


Omrežne storitve


Podatki


Dostop do podatkov


Spremljanje in poročanje


Naslov Opis Datum Datum
ABC INSPIRE link Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE, v katerem so povzete vse ključne naloge in obveznosti upravlljavcev zbirk prostorskih podatkov za izvedbo obveznosti, ki jih nalaga direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije. 2015-09-21 21 Sep 2015
Tehnično navodilo za metapodatke link Navodila za vzpostavitev metapodatkovnega sistema ob upoštevanju standardov EN ISO 19115 in EN ISO 19119, različica 1.3 (v angleškem jeziku) 2013-10-29 29 Okt 2013
Tehnično navodilo za storitve preoblikovanja shem INSPIRE link Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev preoblikovanja shem INSPIRE, različica 3.0(v angleškem jeziku) 2010-07-12 12 Jul 2010
Tehnično navodilo za storitve vpogleda link Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev vpogleda, različica 3.11 (v angleškem jeziku) 2013-04-04 04 Apr 2013
Tehnično navodilo za storitve iskanja link Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev iskanja, različica 3.1 (v angleškem jeziku) 2011-11-07 07 Nov 2011
Tehnično navodilo za storitve transformacije koordinat link Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev transformacije koordinat (v angleškem jeziku) 2010-03-15 15 Mar 2010
Tehnično navodilo za storitve prenosa link Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev prenosa, različica 3.1 (v angleškem jeziku) 2013-08-09 09 Avg 2013
Podatkovne specifikacije link Za vsako od 34-ih tem so pripravljene posebne podatkovne specifikacije v obliki navodil 2015-02-02 02 Feb 2015
Naslov Opis Datum Datum
Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2014 link Pripravljeni so bili podatki o zbirkah podatkov in storitvah, njihovi dostopnosti, uporabi in skladnosti s predpisi INSPIRE 2015-05-18 18 Maj 2015
Stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa link Geodetska uprava je izdala stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov. Nanaša se na podatke omrežja SIGNAL. 2015-05-22 22 Maj 2015
Domača stran Geodetske uprave RS link Predstavitvena stran Geodetske uprave Republike Slovenije 2010-10-31 31 Okt 2010
Domača stran direktive INSPIRE link Domača stran Evropske Komisije glede direktive INSPIRE 2010-11-11 11 Nov 2010
Portal prostor link Spletno mesto s storitvami in aplikacijami Geodetske uprave Republike Slovenije 2010-10-27 27 Okt 2010
Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE link Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE v Republiki Sloveniji 2011-03-28 28 Mar 2011
Tabela (.xls) za leto 2010 link Tabela s seznamom podatkov, podatki za izračun indikatorjev ter z indikatorji za spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji 2011-03-28 28 Mar 2011
15. 5. 2012 - Tabela (.xls) za leto 2011 link Dne 15. maja 2012 je Slovenija skladno s predpisi INSPIRE pripravila in posredovala Evropski komisiji osveženo različico razpredelnice, ki vsebuje seznam zbirk in seznam storitev, ki sestavljajo slovensko infrastrukturo za prostorske informacije z zbranimi podatki za izračun kazalnikov vzpostavitve in uporabe slovenske IPI. 2012-05-15 15 Maj 2012
Tabela (.xls) za leto 2009 link Tabela s seznamom podatkov, podatki za izračun indikatorjev ter z indikatorji za spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji 2010-07-24 24 Jul 2010
Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2012 link Vsako leto mora Slovenija pripraviti tabelo za spremljanje uvajanja in uporabe infrastrukture za prostorske informacije 2013-05-15 15 Maj 2013
Poročilo o izvajanju direktuive INSPIRE 2010-2012 link Vsako tretje leto morajo države članice pripraviti poročilo o izvajanju direktive INSPIRE. Poročilo najprej sprejme Vlada RS, ki ga tudi posreduje Evropski komisiji 2013-05-15 15 Maj 2013
Tabela za spremljanje uvajanja in uporabe IPI za leto 2013 link Seznam zbirk podatkov in storitev, povezanih z zbirkami podatkov, za leto 2013 2014-05-20 20 Maj 2014